Giydirme Cephe Sistemleri Teknik ŞartnamesiB. PCS-14 PROFİL VE MONTAJ TANIMLARI

 

 • Profil seçimlerinde yanal rüzgâr yükleri için TS 498 göz önünde tutulmalı ve hesaplar TS ENU 1999-1-1 “Alüminyum Yapıların Tasarımı” standardına göre kontrol edilmelidir.

 • Alüminyum camlı giydirme cephe tasarım ve projelendirilmesi yapılırken, cephe üzerine binen statik yükün hesaplanmasında; cephenin kendi ağırlığının yanı sıra, rüzgârın cephe üzerine uyguladığı basınç ve emme kuvvetleri, sismik hareket kuvvetleri, ısısal değişime bağlı hareketler, binanın yüksekliği, şekli ve alüminyum düşey taşıyıcıların tek veya iki mesnetli açıklıkla cepheye bağlanmış olması göz önünde bulundurulmalıdır.

 • Buna göre cephe üzerine etkiyecek rüzgâr yüklerinin gruplandırılmasında her üç faktör de –rüzgâr basınç kuvvetleri, rüzgâr emme kuvvetleri, köşe elemanlarına etkiyen rüzgâr yükleri- göz önünde bulundurulmalıdır. Uygulayıcı firma aşağıda bahsi geçen standartları göz önünde bulundurarak gerekli hesapları yapmak veya yaptırmakla mükelleftir.

 • Alüminyum elemanların yapıya bağlantıları, yapının ve/ veya yapı elemanlarının hareketlerinin alüminyum konstrüksiyon üzerinde hiçbir şekilde ilave yük oluşturmayacak şekilde yapılmalıdır.

 • Alüminyum elemanlar şakulünde ve terazisinde oluşturulmalıdır. Yatay montaj düzlemleri işveren tarafından verilmesi gereken kotlara göre belirlenmelidir.

 • Vida ve pim gibi sabitleme malzemeleri paslanmaz çelikten olmalıdır. Çelik sabitleme malzemeleri galvanizli olmalıdır.

 • Bağlantılar yapı fiziği gerekliliklerine uygun olmalıdır. Bu, ısı yalıtımı, nem koruma, ses yalıtımı ve derz hareketleri ile ilgili gerekliliklere uyulması anlamına gelmektedir.

 • Gerekli fitiller EPDM malzemesi seçilerek kullanılmalıdır. Bunlar ölçü, özellik ve şekil itibarıyla öngörülen kullanım amacına uygun olmalıdır. Elastiki özellikleri çalışma ısısı aralığının gerekliliklerini karşılamalıdır.

 • Yalıtım için elastikiyetini koruyan silikon veya tiakol bazlı maddeler kullanılmalıdır. Yalıtım, öngörülen ısı aralığında normal koşullar göz önünde bulundurularak yapı parçalarına, bu parçaların izin verilen genleşme hareketlerine dikkat edilerek, yüzeylerden kopmayacak şekilde tutunmalıdır.

 • PVC elemanlar bitüm içeren maddelerle temas etmemelidir. Bağlantı derzlerinin elastiki dolgu malzemeleri ile sızdırmazlığının sağlanmasında DIN 18540 ve üreticinin tavsiyeleri göz önünde bulundurulmalıdır.

 • Doğrama ve giydirme cephelerin yapı ile olan bağlantı noktalarında kullanılan yalıtım folyoları için DIN 18195 normuna uyulması gerekmektedir. Yalıtım folyoları yapıştırılırken yüzeylerin kirli olmaması ve üstünde yabancı maddelerin olmaması gerekmektedir. Üreticinin verdiği bilgilere uyulmalıdır

 • Düşey ve yatay kayıtların genişliği 50-52 mm. olmalıdır.

 • Giydirme cephede ısı ile oluşacak uzama hareketine karşı; düşey profiller uygun aralıklarla dilete edilmelidir.

 • Cephe, havalandırılmalı, suyu tahliye edebilecek ve basıncı dengeleyebilecek özellikte olmalıdır.

 

 

B.1. Sistem Profilleri

 • A Bölümünde belirtilen özelliklere sahip olmalıdır.

 • Önerilen uygulamaya göre gerekli olan profiller sistem üreticisinin kataloglarından seçilmelidir.

 • Profiller DIN 1055’e göre yükleri taşıyabilmelidir. Bu durumda; iç ve dış profiller arasında meydana gelen kesme kuvvetleri, bağlantı tarafından güvenli bir şekilde aktarılmalıdır. Sistem üreticisi tarafından belirtilen atalet momentleri (Ix) profil seçiminde dikkate alınmalıdır.

 • Profillerin et kalınlıkları 2mm (isteğe göre 1,8mm) olmalıdır.

 • Yağmur ve kondens suyu, sızabileceği profil kanallarından dışarı doğru tahliye edilmelidir. Görünür tahliye delikleri tapalarla kapatılmalıdır.

 • Sistemde çeşitli açılara uygun profil seçenekleri olmalıdır.

 • Isı yalıtımı ile ilgili prensip bütün konstrüksiyonda uygulanmalıdır.

 • Sistem su geçirimsizlik sınıfı RAE900 olmalıdır.

 • İzolasyonlu profiller DIN 4108’e göre gruplanmış olacaktır.

 • Profillerin kanal yüzeyleri, oluşan kondens suyunun daima en dış, en derin yüzeye, ilave bir tahliye kanalına gerek duyulmadan aktarılmasına olanak sağlayacak biçimde pürüzsüz ve olmalıdır. Isıcam kullanımlarında olukların havalandırmaları ısıcam üreticilerinin yönlendirmelerine göre yapılmalıdır.

 • Alüminyum doğrama sistemleri için öngörülen minimum ve maksimum kanat boyutu ve sınırlandırmalarına uyulmalıdır.

 • Yatay ve düşey profillerde izin verilen sehim için ısıcam üreticilerinin camlama yönetmelikleri ve

DIN 18 056 normları dikkate alınmalıdır.

 

B.3. Bağlantı Elemanları

 • A Bölümünde belirtilen özelliklere sahip olmalıdır.

 • Gönyelerin kesitleri, profil iç konturlarına tam uyumlu olmalıdır.

 

B.5. Fitiller

 • Tüm fitiller pencere konstrüksiyonları için istenilen gereklilik grubunun özelliklerini devamlı olarak yerine getirecek şekilde takılmış olmalıdır.

 • Fitiller değiştirilebilir olmalıdır.

 • Tüm fitiller alüminyum ile aynı uzunlukta kullanılmalıdır.

 • Sistem konstrüksiyonlar için sistem üreticisi tarafından öngörülen sistem fitilleri kullanılmalıdır.

 • Tüm fitiller 60 Shore A sertliğinde EPDM olup, ozon ve ultraviyoleye dayanıklı olmalıdır.

 • Cam paneller arasındaki sızdırmazlık çift EPDM fitiller ile sağlanmalıdır , camların arasına sızdırmazlık silikonu çekilmemelidir.

 

B.6. Aksesuarlar

 • Sistem konstrüksiyonları için sistem üreticisi tarafından öngörülen sistem aksesuarları kullanılacaktır.

 • Sistemle bağlantılı olmayan aksesuar parçaları kullanılacağı zaman bu parçalar geçerli DIN yönetmelikleri göz önünde bulundurularak seçilmelidir.

 • Şartnamede başka bir koşul belirtilmemiş ise, kol ve menteşeler hariç bütün açılım aksesuarları gizlenmiş bir şekilde yerleştirilmek zorundadır.

 • Profil yuvalarına yerleştirilen aksesuarlar, profiller ile şeklen aynı özellikte olmalıdır. Profil cidarlarındaki vida bağlantılarında perçin somunları veya altlıklar kullanılmalıdır.

 

B.7. Yangın ve Duman Kesiciler

 • Katlardan birinde çıkan yangında alev , duman ve sıcak gazların diğer katlara yayılmasını önlemek için giydirme cephe ile parapet ve kirişler arasındaki geçitler min. 0,7 mm. kalınlığında galvanizli levhalar ile kapatılacaktır.

 • Düşey ve yatay taşıyıcıların montajını müteakip yerinde alınan ölçülere göre 1 mm. galvanizli saçtan bükülüp parapet altı ve üstlerine, giydirme cephe profillerine bağlanmadan metalik temas kesen polyizobütilen bantlarla yanaştırılacaktır.

 • Galvanizli levha birleşim detaylarında, akrilik izolasyon yapılacak, katlar arası hava ve duman sirkülasyonuna izin verilmeyecektir. Kullanılacak olan galvanizli saçlar TS 822 normuna uygun olarak imal edilecektir.